Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste (pusula.info)

1. Rekisterinpitäjä
Markku Lehtola
Suomelantie 157
03850 Pusula
p. 040 7002852

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kuten kohdassa 1.

3. Rekisterin nimi

pusula.info-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelun käytön yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Pusulan kyläyhdistyksen käyttötarpeisiin ja käyttäjien yksilöimiseen palvelussa. Pakolliset yksilöivät tiedot ovat:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Jos et halua luovuttaa esimerkiksi työsähköpostiosoitettasi rekisteriin, voit käyttää jotakin lukuisista ilmaisista sähköpostipalveluista anonyymin sähköpostiosoitteen luomiseksi. Sähköpostiosoitteelta ei edellytetä muuta, kuin että se on toimiva. Sähköpostiosoitteita voidaan käyttää palvelun toiminnan yhteydessä esimerkiksi uusista ominaisuuksista tiedottamiseen tai muuhun palvelun toiminnasta liittyvään tiedottamiseen.

Tiedot voivat olla näkyvillä palvelun muille käyttäjille. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, ja niitä käytetään ainoastaan palvelun käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin.

Palveluun kirjoittaessa järjestelmään tallennetaan myös internet-osoite (IP), josta tieto on lähetetty. Internet-osoitteen rekisteröintiä suoritetaan ainoastaan väärinkäytösten estämiseksi. Tämä tieto on ainoastaan palvelun ylläpitäjien nähtävissä, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin poliisin tai viranomaisen vaatimuksesta.

Ohjelmisto ei kerää IP-osoitetta lukuunottamatta (kts. yllä) muuta tietoa koneeltasi eikä tallenna muuta tietoa laitteellesi.

Käyttäjän on mahdollista määritellä myös vapaaehtoisia tietoja. Nämä tiedot voivat olla näkyvillä palvelun muille käyttäjille. Näiden tietojen antaminen ei ole pakollista, ja palvelun käyttö sujuu ilman näiden tietojen luovuttamista.

Rekisteri on tallennettu sähköisesti palvelimelle, jota hallinnoi Netfinn.fi ja jolta ylläpito ostaa hosting palvelut. Palvelun ylläpito tekee parhaansa, jotta rekisteritiedot säilyvät tietoturvallisesti eivätkä joudu vääriin käsiin. Tietomurron mahdollisuus on kuitenkin aina olemassa, joten jos tämä huolestuttaa sinua, älä käytä palvelua tai anna enempää kuin haluamasi välttämättömät tiedot.

5. käyttäjän oikeudet tietoon

Palvelun käyttäjä voi aina pyytää palveluun tallennettuja henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjä voi pyytää poistamaan henkilökohtaiset tietonsa palvelusta, poislukien ne, joita pitää lain, turvallisuuden tai ylläpidon takia säilyttää.